top of page

Auditointi

Tarkistus muuttuu kyttäämiseksi heti, jos tiedämme asioiden olevan pielessä.

Auditointi on prosessi, jossa tarkastellaan ja arvioidaan organisaation, yrityksen, hankkeen tai järjestelmän toimintaa, taloutta, käytäntöjä, prosesseja tai muita osa-alueita.

 

Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa, että ne toimivat asianmukaisesti ja noudattavat sovittuja standardeja, sääntöjä, lakeja tai muita määräyksiä. Auditointi voi kohdistua monenlaisiin asioihin, ja se voi olla sisäistä (organisaation omassa tarkastuksessa) tai ulkoista (riippumattomien tarkastajien suorittamaa).

Näin asian tiivisti, meille niin kovin rakkaaksi tullut, Chat GPT.

Mitä auditoinnissa tehdään?

1.

Sovimme ja suunnittelemme yhdessä, mitä auditoimme,  miksi ja mitä tavoitteita auditoinnille asetetaan.

turkoosi.png

2.

Auditointi ja siihen liittyvät keskustelut, tutkimukset ja arviot suoritetaan.

keltainen.png

3.

Tunnistetaan riskit ja mahdolliset tulevaisuuden haasteet auditoinnin kohteesta.

4.

Dokumentoidaan auditointi ja luodaan toimenpide-ehdotukset havaittuihin käytäntöihin.

Auditoinnin päätteeksi teemme teille (näin yhdessä sovittaessa) ehdotuksen yhteistyömme mahdollisesta jatkosta.

Teemme jatkoehdotuksen vain, jos koemme, että meillä on juuri sellaista osaamista, millä voimme teitä auttaa ja missä voimme itse toteuttaa meille merkityksellisiä asioita ja liikkua kanssanne kohti todellista muutosta!

Totuus on tuli, se ei pala, se polttaa.

~Lauri Viita~

bottom of page