top of page

Vastuullisuus: ESG & CSRD

ESG

ESG on lyhenne sanoista environmental, social, ja governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa.

ESG on kriteereiden ja mittareiden järjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida yrityksen kestävyyttä ja eettisiä käytäntöjä. ESG-tekijät ovat tärkeitä sijoittajille, jotka haluavat sovittaa sijoituksensa arvoihinsa ja vähentää sijoitustensa riskiä.

Ympäristö

 • Kasvihuonekaasupäästöt

 • Vedenkäyttö

 • Jätteenkäsittely

 • Energiatehokkuus

 • Luonnonvarojen kestävä käyttö

Yhteiskunta

 • Henkilöstösuhteet

 • Ihmisoikeudet

 • Yhteiskunnallinen vaikutus

 • Monimuotoisuus ja osallistavuus

Hyvä hallintotapa

 • Hallituksen kokoonpano

 • Palkkataso, läpinäkyvyys

 • Yritysjulkisuus

 • Eettiset periaatteet

 • Korruption ehkäisy

01

AUDITOINTI

NYKYTILAn

Auditointi pitää sisällään tapaamisen ja ESG / CSRD tilannekartoituksen.

Tapaamisesta jää dokumentaatio ja etenemisehdotus.

02

SUUNNITELMA

STRATEGIA

 

Nykytilan analysointi ja tavoitteiden asetanta, strateginen suunnittelu ja aikataulutus tarvittaville toimenpiteille.t

 

03

TOTEUTUS

KUMPPANUUS

 

Autamme etsimään oikeat kumppanit raportointiin ja tuemme koko proesessin ajan.

 

CSRD

CSRD on uusi EU-direktiivi, joka velvoittaa kaikki suuret yritykset ja listatut pk-yritykset raportoimaan ympäristö- ja sosiaalivaikutuksistaan. Direktiivi astui voimaan 5. tammikuuta 2023 ja yritysten on noudatettava sitä ensimmäisen kerran vuoteen 2024 mennessä.

CSRD:n keskeisiä vaatimuksia yrityksille ovat seuraavat:

Raportointivelvollisuus:

Ympäristö

Kasvihuonekaasupäästöt, vesi- ja energiankäyttö

Yhteiskunta

Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset vaikutukset.

Hyvä hallintotapa

Työolosuhteet, ihmisoikeudet

CSRD

Tulemme järjestämään CSRD:n ympärille webinaareja, valmennuksia ja kolutuksia eri alojen toimijoille.

Jos haluat ottaa etumatkaa, niin ota yhteyttä ja räätälöidään juuri teidän toimialallenne sopiva kokonaisuus!

bottom of page