top of page

ESG
&
CSRD

Kestävyysdirektiivi tulee, oletko valmis?

CSRD lisää ja yhtenäistää yritysten vastuullisuus- ja kestävyysraportointia. Jatkossa yritysten tulee raportoida sosiaalisista ja ympäristötoimista sekä niiden vaikutuksista ihmisiin ja luontoon.

Vaihe 1: Yli 500 henkilöä työllistävät pörssiyhtiöt raportoivat uuden CSRD-direktiivin mukaiset tiedot vuodelta 2024 keväällä 2025.


Vaihe 2: Yritykset, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kriteereistä: yli 250 työntekijää, liikevaihto yli 40 milj. euroa vuodessa tai tase yli 20 milj. euroa vuodessa. Raportointi keväällä 2026.


Vaihe 3: Kaikki listatut pienet ja keskisuuret yritykset alkavat raportoida vuonna 2027 (pk-yrityksillä on  kahden vuoden siirtymäkausi).

ESG-raportoinnissa yritys kertoo toimintansa ympäristövaikutuksista, sosiaalisista vaikutuksista ja taloudellisista vaikutuksista, esimerkiksi hyvän hallintotavan näkökulmasta.

ESG:n  sisällöt

 

  • Ihmisoikeudet

  • Toimitusketjut

  • Henkilöstö

  • Ympäristö

     

Erittäin todennäköisesti raportoinnin piirissä olevat yritykset tulevat esittämään vaatimuksia koko toimitusketjulle. Räätälöimme teille sopivan vastuullisuuskoulutuksen tarpeidenne mukaan. 

Totuus on arvokkainta mitä meillä on. Käyttäkäämme sitä säästäväisesti.
~Mark Twain~

bottom of page