top of page

Sisäinen viestintä

Sisäinen viestintä

Organisaation sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan kaikkea sitä viestintää, joka tapahtuu organisaation sisällä.

 

Sisäisen viestinnän tarkoituksena on varmistaa, että kaikki organisaation jäsenet ovat tietoisia organisaation tavoitteista, strategioista ja päätöksistä. Se auttaa myös luomaan yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista organisaation toimintaan.

Sisäinen viestintä on tärkeää, koska se:

  • Auttaa organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa. Kun kaikki organisaation jäsenet ovat tietoisia organisaation tavoitteista, he voivat paremmin työskennellä niiden saavuttamiseksi.

  • Parantaa organisaation tehokkuutta ja tuottavuutta. Hyvä sisäinen viestintä helpottaa yhteistyötä ja tiedonkulkua organisaation sisällä. Tämä voi johtaa tehokkaampaan työskentelyyn ja parempaan tuottavuuteen.

  • Luo yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. Hyvä sisäinen viestintä auttaa luomaan yhteisen kulttuurin ja arvot organisaation sisällä. Tämä voi johtaa yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja suurempaan sitoutumiseen organisaation toimintaan.

  • Parantaa organisaation mainetta ja imagoa. Hyvä sisäinen viestintä voi auttaa luomaan positiivisen mielikuvan organisaatiosta työntekijöiden keskuudessa. Tämä voi johtaa suurempaan sitoutuneisuuteen ja tuottavuuteen.

Sisäinen viestintä on keskeinen osa organisaation menestystä. Se on välttämätöntä, jotta organisaatiot voivat saavuttaa tavoitteensa ja menestyä.

Sisäisessä viestinnässä on tärkeää huomioida kohdeyleisö ja käyttää oikeita kanavia. Viestin on oltava selkeää, ymmärrettävää ja kohdeyleisölle relevanttia.

01

AUDITOINTI

NYKYTILAn

Auditointi pitää sisällään tapaamisen ja ESG / CSRD tilannekartoituksen.

Tapaamisesta jää dokumentaatio ja etenemisehdotus.

02

SUUNNITELMA

STRATEGIA

 

Nykytilan analysointi ja tavoitteiden asetanta, strateginen suunnittelu ja aikataulutus tarvittaville toimenpiteille.t

 

03

TOTEUTUS

KUMPPANUUS

 

Autamme etsimään oikeat kumppanit raportointiin ja tuemme koko proesessin ajan.

 
bottom of page