top of page

Vastuullisuusmuotoilu

Ilman suunnitelmaa tavoite on vain haave

Merkityksellinen vastuullisuusviestintä vahvistaa brändiä luoden mahdollisuuden liiketoiminnan kasvulle. Vastuullisuus on vaikuttavuutta.

Vastuullisuusviestintä tarvitsee selkeästi määritellyt tavoitteet, jotta sisältö ja kärkiviestit voidaan hioa teräviksi eri kohderyhmille.

Toinen Totuus auttaa strategiassa, suunnittelee, toteuttaa sisällöntuotannon ja vastuullisuusviestinnän tarinallistamisen. Vastuu ei paina – se nostaa.

 


EKOLOGINEN VASTUU

Velvollisuus toimia ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

SOSIAALINEN VASTUU

Vastuu toimia yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla, huomioiden vaikutukset työntekijöihin ja asiakkaisiin.


TALOUDELLINEN VASTUU

Liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta huolehtiminen.
 


Auditointi
Strategia
Suunnittelu
Toteutus

Kestävyysdirektiivi (CSRD) tulee, oletko valmis?

CSRD lisää ja yhtenäistää yritysten vastuullisuus- ja kestävyysraportointia. Jatkossa yritysten tulee raportoida sosiaalisista ja ympäristötoimista sekä niiden vaikutuksista ihmisiin ja luontoon.

 

Vaihe 1: Yli 500 henkilöä työllistävät pörssiyhtiöt raportoivat uuden CSRD-direktiivin mukaiset tiedot vuodelta 2024 keväällä 2025.


Vaihe 2: Yritykset, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kriteereistä: yli 250 työntekijää, liikevaihto yli 40 milj. euroa vuodessa tai tase yli 20 milj. euroa vuodessa. Raportointi keväällä 2026.


Vaihe 3: Kaikki listatut pienet ja keskisuuret yritykset alkavat raportoida vuonna 2027 (pk-yrityksillä on  kahden vuoden siirtymäkausi).

ESG-raportoinnissa yritys kertoo toimintansa ympäristövaikutuksista, sosiaalisista vaikutuksista ja taloudellisista vaikutuksista, esimerkiksi hyvän hallintotavan näkökulmasta.

ESG:n  sisällöt

 

  • Ihmisoikeudet

  • Toimitusketjut

  • Henkilöstö

  • Ympäristö

 

Erittäin todennäköisesti raportoinnin piirissä olevat yritykset tulevat esittämään vaatimuksia koko toimitusketjulle. Räätälöimme teille sopivan vastuullisuuskoulutuksen tarpeidenne mukaan. 

AUTAMME JOKAISESSA KOHDASSA JA TUOMME OMAN OSAAMISEMME KÄYTTÖÖNNE!

Me tiedämme, miten tuskaista on saada oikeat ihmiset kokoon ja löytää yhteinen suunta.

Uskomme, että jokainen ihminen haluaa vaikuttaa ja olla osa jotain isompaa syytä toimia.

Me tuomme tiimimme avuksenne asioiden jäsentämiseen, ideointiin ja dokumentointiin.

Osallistamme niitä henkilöitä, kenen katsotte omaavan asioihin oikeanlaista osaamista ja näkemystä. Lopputuloksena on vaikuttava ja merkityksellinen kokonaisuus,

minkä koko organisaatio voi omaksua ja omistaa.

Totuus ei ole minkään arvoinen silloin kun sitä ei kannateta.

~Erno Paasilinna~

bottom of page