top of page

Viestintä

Tehokas ja toimiva viestintä on välttämätöntä yrityksen toiminnan ja menestyksen kannalta.

 

 

 

Viestinnän avulla yritys voi:

  • Luoda ja ylläpitää asiakassuhteita. Viestinnän avulla yritys voi rakentaa kestäviä ja luottamuksellisia asiakassuhteita. 

  • Kasvattaa myyntiä. Viestinnän avulla yritys voi lisätä tietoisuutta tuotteistaan ja palveluistaan, sekä houkutella uusia asiakkaita.

  • Parantaa työntekijöiden sitoutumista. Hyvällä sisäisellä viestinnällä yritys voi luoda avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin, joka edistää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista.

  • Rakentaa positiivista yrityskuvaa. Viestinnän avulla yritys voi viestiä arvoistaan ja tavoitteistaan sidosryhmilleen, ja luoda positiivista mielikuvaa itsestään.
     

Yrityksen viestintä jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäinen viestintä tapahtuu yrityksen sisällä henkilöstön välillä, kun taas ulkoinen viestintä on suunnattu yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten asiakkaille, toimittajille ja sijoittajille. Sisäinen viestintä heijastuu aina ulospäin. 
 

Sisäinen viestintä on tärkeää, jotta yrityksen toiminta on sujuvaa ja tehokkaampaa. Hyvän sisäisen viestinnän avulla yrityksen työntekijät pysyvät ajan tasalla yrityksen tapahtumista ja päätöksistä, ja he voivat tehdä työtään paremmin.
 

Ulkoinen viestintä on tärkeää, jotta yritys voi tavoittaa asiakkaansa ja muut sidosryhmänsä. Hyvän ulkoisen viestinnän avulla yritys voi rakentaa positiivista mielikuvaa itsestään ja lisätä tietoisuutta tuotteistaan ja palveluistaan.
 

Yrityksen viestintästrategian tulee olla linjassa yrityksen liiketoimintastrategian kanssa. Viestinnän avulla yritys voi tukea liiketoimintansa tavoitteita ja saavuttaa kilpailuetua.

 

Markkinointiviestintä

Sisäinen viestintä

Rekrytointiviestintä

Kriisiviestintä

bottom of page